Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Játékszabályok

2008.12.21

Játékszabályok

 

1. Értelmezés

Az e könyvben szereplő szabályokban, a pályabíró döntéseiben, valamint a Szövetség hivatalnokai és annak hivatalos dokumentumaiban:

(a)    a „verseny” (competition) játszmák sorozatát jelenti, melyben tetszőleges számú csapat vív játszmákat a győztes eldöntéséhez;

(b)   „tizedidő” (end) a játszmának azt a részét jelöli, melyben két szembenálló csapat egymást váltogatva kiad nyolc követ és ezután meghatározzák a pontszámokat;

(c)    ahol öt (5) regisztrált játékos van, az öt (5) játékos egyenrangú, és bármikor játszhatnak, a szabályoknak megfelelően, a Kapitány (Skip), vagy az Edző (Coach) döntése szerint;

(d)   a „Szövetség” a Nemzetközi Curling Szövetséget jelenti;

(e)    „játszma” (game) egy játékot jelent két csapat között, mely arra szolgál, hogy eldöntsék, ki a győztes;

(f)     „ház” (house) a külső körön belüli területet jelöli a jégpálya mindkét végén;

(g)    „mérkőzés” (match) egy játszmát jelent a pálya két oldalán, két vagy több, de mindkét oldalon azonos számú csapatok között, mely arra szolgál, hogy eldöntsék melyik a győztes oldal a lövések, vagy a játszmák teljes száma alapján;

(h)     „jégpálya” (rink) a 3. Szabály szerint kijelölt jégterület.

 

2. Alkalmazás

            Ezek a szabályok azokra a játékokra vonatkoznak melyek a

(a)    Szövetség hatáskörén belül vannak; vagy

(b)   hatáskörrel rendelkező curling testület által erre alkalmazhatóvá váltak.

 

3. Jégpálya

(1) Ahol lehetséges, a jégpályát a 34. oldalon lévő diagrammnak megfelelően kell a jégen kijelölni. Bizonyos esetekben a Nemzetközi Jégfelület minimális szélessége 4.75 méterről (15 láb, 7 inchről) 4.42 méterre (14 láb, 6 inchre) csökkenthető a Nemzetközi Curling Szövetség jóváhagyásával.

(2) A pálya végén (foot line), a Szövetség által jóváhagyott méretű és fajtájú két, gumiból készült lábtámaszt (hack) kell elhelyezni úgy, hogy mindegyik lábtámasz belső pereme a

középvonaltól 7.62 cm-re (3 inchre) legyen a középvonal két, ellentétes oldalán. A lábtámasz hossza nem lépheti túl a 20.32 cm-t (8 inchet). A lábtámasz gumirészét fához, vagy más, erre alkalmas anyaghoz erősen kell hozzáilleszteni. A lábtámaszt a jégbe kell helyezni olyan mélyen ahogy az praktikus, de 5.04 cm-nél nem mélyebbre. A lábtámasz szerkezete mögött nem lehet semmiféle akadály.

(3) A hátsó vonal hátsó szélének a külső kör külső pereménél kell elhelyezkednie ott, ahol a középvonal keresztezi a hátsó vonalat.

Értelmezés: Mivel a körnek és a hátsó vonalnak a külső megjelölése valójában egy és ugyanaz, ezért fontos, hogy a verseny megkezdése előtt ellenőrizzük ezeket a jelzéseket az összes jégfelületen. A 6 lábnyi (1,83 méter) távolságot pontosan a legkülsőbb jelöléstől kell lemérni. Ha ez nem valósul meg, az összes csapatot az első játszma előtt tájékoztatni kell az eltérésekről.  

 

4. Kövek

(1) A curling köveknek körformájúnak kell lenniük.

(2) A kő, beleértve a fogantyút és annak rögzítését, nem lehet nehezebb 19,96 kilogrammnál (44 font), az átmérője nem lehet nagyobb 91,44 centiméternél (36 inch) és a magassága nem lehet kevesebb 11,43 centiméternél (4,5 inch).

(3) Ha játék közben egy kő eltörik, egy pótkövet kell elhelyezni ott, ahol a törött kő legnagyobb darabja megállt. A játék hátralevő részét a pótkővel kell befejezni.

(4) Ha egy mozgásban levő kő átpördül, az oldalára fordul, vagy fejjel lefelé áll meg, a játékból azonnal el kell távolítani.

(5) Ha a fogantyú a kő elengedése (delivery) közben leválik a kőről, a játékosnak joga van ahhoz, hogy újra megjátssza a követ, abban az esetben, ha a kiadó csapat így szeretné.

Értelmezés: A fogantyúnak teljesen le kell válnia a kőről.

(6) Azt a követ, amelyik nem jut el a távolabbi fogóvonalig (hog line), azonnal el kell távolítani a játékból, kivéve akkor, ha beleütközött egy másik, játékban levő kőbe és ezért nem jutott el a vonalig.

(7) Azt a követ, mely a hátsó vonalon (back line) túl áll meg és azzal nem érintkezik, azonnal el kell távolítani a játékból.

(8) Azt a követ, mely nekimegy az oldalpalánknak, vagy megérint egy oldalvonalat, azonnal el kell távolítani a játékból.

(9) A köveket mérőeszközzel addig nem szabad megmérni, amíg a tizedidő (end) utolsó köve meg nem állt. Ez alól kivételt képez a pályabíró, aki egy kapitány kérésére bármikor használhatja a mérőeszközt, hogy eldöntse egy adott kő még játékban van, vagy sem.

            Értelmezés: Ha a kövek pozíciója a házban (house)   nem teszi lehetővé a 6-láb hosszú mérőeszköz használatát annak eldöntésére, hogy egy 6 óra irányában levő kő játékban van-e, a bírónak szemmértékkel kell azt megállapítania. Döntése végleges.

(10) Egy térfélen mind a 16 követ ki kell játszani egy tizedidőben, kivéve akkor, ha a csapatkapitányok, az adott tizedidőre megállapodtak egy eredményben, vagy a játékot feladják.

 

5. Csapatok

(1) A verseny kezdetén minden csapatnak négy tagból kell állnia, minden játékos két kővel játszik. Minden egyes követ felváltva kell dobni az ellenfél köveivel. Ahol öt regisztrált játékos van, az öt játékos egyenrangú, és bármikor játszhatnak, a szabályoknak megfelelően, a Csapatkapitány (Skip), vagy az Edző (Coach) döntése szerint

A Nemzetközi Kerekesszékes Curling Bajnokságon minden csapatban női és férfi csapattagonak is kell lenniük. A jégen tartózkodó csapatnak legalább egy tagjának ellentétes neműnek kell lennie, kivéve akkor, ha olyan indok merül fel, melyet a főpályabíró elfogadhatónak talál.

(2) A játékosok nem használhatnak olyan lábbelit, vagy felszerelést, mely felsértheti a jég felszínét.

            Értelmezés: Bármely olyan felszerelést, mely érintkezésbe kerülhet a jég felszínével, a főpályabíró megvizsgálhat és kizárhat, ha a felszerelést hibásnak találja, vagy arra alkalmasnak, hogy használóját érdemtelenül előnyösebb helyzetbe jutassa (például: hibás csúszócipő (slider), nagyon száraz kukorica-söprű, foszló kefe, stb.)

(3) A játékosok, a „sorrend kártyán” (line-up card) előre bejelentett játéksorrendjét a verseny egésze alatt be kell tartani.

            Értelmezés: A csapattagok dobás sorrendjét, a verseny kezdete előtt, a csapatgyűlésen át kell adni a főpályabírónak az ún. „sorrend kártyán” (line-up card). Ezen a kártyán meg kell nevezni a csapatkapitányt (skip) és helyettesét (vice skip), valamint a

cserejátékost is fel kell sorolni. (Ld. 6. rész, 3-as pont). Ha a sorrendben bármilyen változás történik, azt 30 perccel az adott játék megkezdése előtt be kell jelenteni a főpályabírónak egy új kártyán. 

(4) Ha egy játékos nem tudja folytatni a mérkőzést, vagy már a mérkőzés kezdetén nem tud játszani, a csapatkapitány:

(a) befejezheti a folyamatban levő mérkőzést és a következő játékot elkezdheti a megmaradt csapattagokkal. Ebben az esetben az első két dobó háromszor dob.

(b) Vagy a játékba behozhat egy regisztrált ötödik játékost a következő tizedidő (end) kezdetén, vagy bármelyik következő mérkőzés kezdetén. A játékosok sorrendje megváltoztatható a csapatkapitány vagy az edző belátása szerint, akinek erről tájékoztatnia kell a főpályabírót. A főpályabírót el kell látni egy új „sorrend kártyával” (line up card), melyen az új sorrendnek kell szerepelnie. A megváltoztatott sorrendet a játék fennmaradó részére fenn kell tartani. Ha csak négy regisztrált játékos van, egy kvalifikált helyettes játékost be lehet vonnia a mérkőzésbe. Ebben az esetben ez a játékos lesz a csapat regisztrált, ötödik tagja.

Értelmezés: A kvalifikált helyettes az az a személy, aki eleget tesz az adott ország versenykritériumának.

(c)    A játék elkezdődhet három játékossal, ha az egyik játékos olyan indok miatt késik, melyet a pályabíró elfogadhatónak ítél. A későn érkező játékos a következő tizedidőben bekapcsolódhat a játékba, az előre bejelentett pozíciójában.

(5) Az a játékos, aki betegség, baleset vagy más, enyhítő körülmények miatt otthagyta a játékot, a verseny bármelyik játéka során, bármikor újracsatlakozhat csapatához. Ha időközben választottak egy helyettes játékost, a visszatérő játékos a következő játszmában (game) csatlakozhat csapatához.

(6) Egy versenyben, egy csapat csak egy helyettes játékost használhat.

 

6. Csapatkapitányok (Skips)

(1) A csapatkapitánynak a játékban  kizárólagos joga van csapata irányítására.

(2) Az 5. Szabály 3. alpontjának értelmében, a csapatkapitány, csapatán belül abban a pozícióban játszik, melyet saját magának kiválaszt. 

(3) Amikor a játékban a csapatkapitány dobása következik, a „sorrend kártyán” megjelölt helyettese veszi át az irányítást. 

            Értelmezés: A „sorrend-kártyán” megnevezett csapatkapitány helyettes (vice skip), lehet az egyetlen játékos, aki a csapatkapitány mellett áll a házban (house), amikor az ellenfél dob. 

 

7. Játékosok pozíciója

(1) Kizárólag a házat védő csapatkapitányok és csapatkapitány helyettesek állhatnak a házon belül.  Az éppen dobó csapat kapitánya rendelkezik azzal a joggal, hogy odaálljon, ahova szeretne. Másik kapitány nem akadályozhatja. Viszont a célvonal mögött mindketten azonos söprési jogokkal rendelkeznek.

(2) A játékosok, a csapatkapitányt és a csapatkapitány helyettest leszámítva, nem állhatnak a ház mögött, nekik a pálya oldalán, a két fogóvonal (hog line) között kell elhelyezkedniük, kivéve söpréskor és dobáskor.

Értelmezés: Az éppen nem dobó csapat játékosai nem állhatnak olyan pozícióban, valamint nem mozoghatnak úgy, hogy az gátolja, akadályozza, vagy megzavarja a dobó csapatot. A pályabíró nem engedhet meg semmilyen olyan cselekedetet mely értelmezhető akár úgy is, hogy az megfélemlíti az ellenfelet.

 

8. Kiadás, dobás (delivery)

(1) Jobb kezes játékosoknak a középvonaltól balra helyezkedő lábtámasztól (hack) kell dobni, míg balkezeseknek a jobb oldalt elhelyezkedő lábtámasztól. A rossz oldalról dobott követ azonnal ki kell venni a játékból.

(2) Egy kő dobásakor, a követ teljesen el kell engedni, mielőtt az elérne a közelebbi fogóvonalat (hog line). Ha a játékos nem engedi el időben a követ, csapatának azonnal ki kell venni a játékból a rosszul dobott követ. Ha a kő már beleütközött egy másik kőbe, a csapatnak el kell távolítani a pályáról ezt a követ, valamint az ellenfél csapatának elmozdított kövét olyan közel kell visszahelyezni eredeti helyére, amennyire csak lehet, az ellenfél csapatkapitányának megelégedésére.

Értelmezés: Az, hogy egy követ teljesen el kell engedni nem csak azt jelenti, hogy a játékos elengedi a követ, de azt is biztosítania kell, hogy a keze nem gátolja meg a pályabírót abban, hogy lássa azt, hogy a dobó játékos a követ valóban elengedi.

(3) A következő, a fogóvonalat (hog line) megsértő eljárásmódokat kell alkalmazni:

(a)     A versenyt megelőző gyűlésen, a főpályabíró által adott instrukciókat az első figyelmeztetésnek kell tekinteni.

(b)     Ezután, a játék során történő, bármilyen szabályszegés következményeként, a p pályabíró utasítására a csapatnak, az adott követ, el kell távolítania a pályáról. 

Értelmezés: Minden olyan követ, mely megszegte a fogóvonalra vonatkozó szabályokat, el kell távolítani a játékból és bármely elmozdított követ vissza kell helyezni az előző pozíciójába. Bármelyik csapat számára az előnyszerzés ebben az esetben nem játszik szerepet.

(4) Az a kő, melyet a dobó játékos még nem engedett él és még nem érte el a közelebbi célvonalat (tee line), visszavihető a lábtámaszig és újradobható.

(5) Minden játékosnak készen kell állnia a dobásra, amikor rá kerül a sor, és feleslegesen nem tölthet túlságosan sok időt a dobással. Ha a főpályabíró a játékot szükségtelenül lassúnak találja, figyelmeztetnie kell a vétkes csapat csapatkapitányát arról, hogy ha a következő kő dobása a pályabíró jeladásától számított 30 másodpercen belül nem történik meg, elrendeli, hogy a követ azonnal vegyék ki a játékból.

Értelmezés: A kezdő játékosnak (lead) és a második dobónak (second) készen kell állniuk a dobásra, amikor rájuk kerül a sor. Ha a harmad-dobó (third) vagy a csapatkapitány 2 perc elteltével még nem indult el a dobó pozícióhoz, akkor a csapatkapitányt tájékoztatni fogják arról, hogy játékosának 30 másodperce van a dobásra.

(6) Ha egy játékos az ellenfél csapatának a kövét dobja, a kő helyére egy saját, az ő csapatához tartozó követ kell elhelyezni.

(7) Ha egy játékos, nem a megfelelő játékos sorrend szerint dobja a követ, a csapatnak azonnal le kell vennie a követ a pályáról és vissza kell adni a játékosnak, aki azt újradobhatja a megfelelő sorrend szerint. Viszont ha a hibát csak azután veszik észre, miután a kő már megállt valahol a pályán, vagy már nekiütközött egy másik kőnek, a tizedidőt folytatni kell, úgy mintha a hiba nem történt volna meg. A kimaradt követ, a kimaradt játékos a tizedidő végén dobhatja, csapatának utolsó köveként az adott tizedben.

(8) Ha a csapatkapitányok egyetértenek abban, hogy egy dobás kimaradt, de abban nem tudnak megegyezni, hogy melyik játékos dobása maradt ki, a hibát elkövető csapat kezdőjátékosa (lead) végezheti az utolsó dobást az adott tizedidőben.

(9) Ha ugyanazon tizedidőn belül az egyik csapat két követ dob egymás után, az ellenfél csapatkapitánya, a véletlenül dobott követ leveheti a pályáról, saját csapatának elmozdított kövét visszahelyezheti oda, ahonnan a rosszkor dobott kő elmozdította,

és folytathatja a tizedidőt, mintha nem történt volna hiba. Az a játékos, aki hibásból rosszkor dobta a kövét, a dobást megismételheti a tizedidő legvégén, utolsó dobásként.

Értelmezés: Ha a szabálysértés csak azután derül ki, hogy már több követ is dobtak, a tizedidőt újra kell játszani.

(10) Ha egy játékos egy tizedidőben három követ dob, a tizedidőt folytatni kell, mintha nem történt volna hiba és a csapat negyedik játékosa, aki a hibát vétette, ebben a tizedidőben csak egy követ dobhat.

(11) A Nemzetközi Kerekesszékes Curling Bajnokságon a kövek kiadását egy álló kerekesszékből kell végrehajtani, melyet úgy kell elhelyezni, hogy a köveket a középvonalról (center line) tudják indítani. A dobást végre lehet hajtani a hagyományos kar/kéz elengedéssel, vagy egy hosszabbító dákó (extender cue) használatával. Dobáskor, a köveket el kell engedni mielőtt a kő elérné a közelebbi fogóvonalat.  

 

9. Söprés

(1) A célvonalak (tee-line) között, a „futó kő” (running stone), vagy egy „futó kő” által mozgásba hozott kő söpörhető csapatának egy vagy több tagja által.

Értelmezés: Bármelyik, mozgásban lévő kő, „futó kő”. Egy mozdulatlan követ mozgásba kell hozni, mielőtt azt söpörni lehet.

(2) A célvonalak (tee-line) között, egyik játékos sem söpörheti az ellenfél kövét.

(3) A célvonal (tee-line) mögött, ha a dobó csapat úgy dönt, hogy nem söpör, ellenfelüket nem akadályozhatják, vagy gátolhatják a kő söprésében.

(4) A célvonal (tee-line) mögött, minden alkalommal, minden csapatból csak egy játékos söpörhet. A dobó csapat bármelyik játékosa söpörhet, viszont a másik csapatból, mely éppen nem dob, kizárólag a kezdőjátékos (head) söpörhet, de csak azután, hogy a kő elérte a célvonalat (tee-line). 

Értelmezés:

(a) A csapatkapitány helyettes (vice skip) csak akkor veszi át a ház (house) felügyeletét, amikor a csapatkapitány elhagyja a házat (house), hogy elvégezze az első dobását. Ezután a csapatkapitány helyettes marad a házban.

(b) Ha a csapatkapitány (skip) nem negyedik játékosként dob, akkor átveheti a ház felett az irányítást, miután a másodikként dobott köve, és bármely más kő, melyet az általa dobott kő hozott mozgásba, megállnak.

(5)        (a) A söprő mozgást, mely a pálya egyik oldaláról irányul a másik oldal felé, úgy kell végezni, hogy nem maradhat szennyeződés, vagy törmelék a „futó kő” előtt. A söprő mozgást a kő valamelyik oldalán kell befejezni. 

            (b) A söprő játékosok, valamint felszerelésük sose állhatnak a kő útjában.     

            Büntetés: Ha egy csapat szabálysértést követ el, és az érintett kő a szabályértő csapathoz tartozik, a pályabíró döntése alapján a követ el lehet távolítani a pályáról. Viszont, ha az érintett kő az ellenfél csapatához tartozik, a pályabíró irányíthatja a kő visszahelyezését oda, ahol szerinte a kő megállt volna, ha nem történt volna szabálysértés. Ha a nem szabálysértő csapat kapitánya szerint, a kő áthelyezése a szabálysértő csapatnak kedvezne, a kő ott maradhat, ahol megállt.

(6) Minden játszma kezdetén, minden játékos eldöntheti, hogy melyik söprűt vagy kefét szeretné használni a söprési feladatok ellátására a játék során. A játékos csak az előre kiválasztott söprűt vagy kefét használhatja a játszma során. Ha valamilyen oknál fogva ez a söprű vagy kefe alkalmatlanná válik a feladat végrehajtására, kicserélhető, de kizárólag ugyanolyan típusura. A cserélt eszközt, használat előtt egy pályabírónak meg kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia. Az egy csapatban lévő játékosok a keféket cserélhetik egymás között a játék során, viszont egy kukorica-söprűt nem.

(7) A Kerekesszékes Curlingben a söprés nem engedélyezett.

 

10. Megérintett „futó (mozgásban lévő) kövek”

Ha egy „futó kőhöz” a dobó csapatból hozzáér valaki vagy annak felszerelése, a csapatnak azonnal el kell távolítania ezt a követ a játékból. Viszont, ha az ellenfél csapatkapitányának véleménye szerint, a kő elvétele a szabálysértő csapat számára előnyös, akkor ehelyett a követ odateheti, ahol szerinte a kő megállt volna, ha nem értek volna hozzá. Szintén áthelyezheti azokat a köveket, melyeket a „futó kő” elmozdított volna, ha nem értek volna hozzá és mozgása nem lett volna akadályozva. 

Értelmezés: Ahhoz, hogy az ellenfél csapatkapitánya áthelyezze bármelyik potenciálisan elmozdított követ, a szabálysértésnek a célzott pályarész fogóvonalán (hog line) belül kell történnie.

(2) Ha egy „futó kőhöz” (running stone) az ellenfél csapattagja, vagy annak felszerelése ér hozzá, a követ oda kell helyezni, ahol a másik csapat kapitánya szerint a kő megállt volna, ha nem értek volna hozzá.

(3) Ha egy kő, amihez hozzáértek, megváltoztatja egy másik kő pozícióját, a vétkes csapat ellenfelének a kapitánya választhat:

(a) vagy leveszi a pályáról azt a követ, amelyhez hozzáértek és az emiatt elmozdított köveket odahelyezi, ahol szerinte eredetileg voltak,

vagy (b) otthagyja azt a követ, amelyhez hozzáért valaki, valamint az elmozdított köveket szintén otthagyja, ahol azok megálltak.

 

11. Elmozdított álló kövek

(1) Ha a dobó csapat elmozdít egy követ, mely megváltoztatta volna egy „futó kő” (running stone) haladását, engedélyezhetik, hogy a „futó kő” ott maradjon, ahol megállt, vagy az ellenfél csapatkapitányának döntése alapján azonnal kivehető a játékból:

(a) Ha a „futó követ” leveszik a pályáról, az összes elmozdított követ oda lehet helyezni, ahol az ellenfél csapatkapitánya szerint korábban voltak.

(b) Ha a „futó követ” ott hagyják, ahol az megállt, akkor az elmozdított köveket is ott kell hagyni, ahol megálltak.

(c) Az ellenfél kapitánya elutasíthatja az (a) és (b) lehetőségeket. Helyette odahelyezheti a köveket, ahol szerinte azok megálltak volna, ha a szabálysértés nem következett volna be.

(2) Egy álló helyzetéből elmozdított kő, mely nincs hatással a „futó kő” mozgására, az ellenfél csapatkapitánya által visszahelyezhető oda, ahol eredetileg feküdt a jégen.

 

12. Pontozás

(1) A játszmákat a lövések többsége által döntik el. Egy csapat pontot kap minden egyes kőre, mely közelebb áll a célhoz, mint az ellenfél csapatának bármelyik köve.

(2) Minden egyes kő, mely a céltól 1.83 méteren (6 láb) belül helyezkedik el, alkalmas a pontszerzésre.  

Értelmezés: A 6 láb hosszú mérőeszköz az egyetlen használható tárgy annak eldöntésére, hogy egy kő a házban van-e a tizedidő végén.

(3) A mérést a céltól kezdve a kő legközelebbi részéig kell számítani.

Értelmezés: Mivel a kő szélessége változhat, a mérést nem szabad a kő külső peremén végezni.

(4) Egy tizedidőt akkor kell eldöntöttnek tekinteni, amikor a csapatkapitányok, vagy a házért éppen felelős helyettes csapatkapitányok egyetértenek a tizedidő pontozásában.

Értelmezés: Ha egy kő elmozdul, mielőtt még megegyeztek volna a végeredményben, a vétlen csapat számlájára íródik az az előny, mely a mérés eredményeként keletkezett. Ha a pályabíró mozdít el egy követ a méréskor, a kövek állását döntetlennek kell értékelni.

(5) Ha két vagy annál több kő olyan közel helyezkedik el a célhoz, hogy lehetetlen a mérőeszközt használni a pontot érő kő eldöntésére, a döntést a Főpályabírónak kell meghoznia, szemmérték alapján. Ha nem lehet döntést hozni, a tizedet üres befejezésnek (blank end) kell tekinteni, vagyis egyik csapat sem kap pontot.

(6) Ha egy csapat úgy dönt, hogy feladja a játékot még a tizedidő befejezése előtt, akkor azt a játékot csak akkor lehet lezárni, amikor arra a csapatra kerül a sor, amely feladja a játszmát. A tizedidő pontozását a játék feladásakor kell megállapítani, és a Pontozótáblán fel kell tüntetni. Ha ez a játszma utolsó tizedideje előtt történik meg, a fennmaradó tizedidőket, a kézi pontozótáblán egy X-szel kell jelölni, vagy egy – jellel az elektromos pontozótáblán.

 

13. Pályabíró (Umpire)

(1) A pályabíró feladat azon játékok általános ellenőrzése, melyekre kijelölték. 

Értelmezés: A pályabírónak úgy kell viselkednie, ahogy azt a Főpályabíró utasítja, a Játékszabályoknak megfelelően.

(2) A pályabírónak kell eldöntenie a két, egymással szemben álló csapat kapitánya közt lévő, bármilyen vitás ügyet, attól függetlenül, hogy az ügy a szabályokban benne van-e vagy sem.

  

14. Főpályabíró (Chief Umpire)

(1) A pályabírók döntéseit követő fellebbezéseket a Főpályabíró hallgatja meg és hoz döntést az ügyekben.

(2) Ha a Főpályabíró fel van rá hatalmazva, a játék során bármikor közbeavatkozhat és saját belátása szerint, adhat utasításokat a játék irányítására vonatkozólag.

 

15. Általános

(1) Ha olyan esemény történik, mely a szabályok közt nem szerepel, a pályabírónak kell a döntést meghoznia, a méltányosságnak megfelelően.

Értelmezés: Példa – Bármilyen, külső, fizikai érintkezés a dobás során, vagy egy „futó kő” mozgása során, a kő újradobását kell, hogy eredményezze a dobó csapat által, akkor, ha a csapat ezt így kívánja.

(2) Minden olyan helyzetre, mely büntetést foglal magában, a pályabírónak, a versenyt megelőző csapatgyűlésen, figyelmeztetést kell kiadnia.

(3) A versenyt megelőző gyűlés résztvevői az összes csapat, a Főpályabíró, a Szabálybizottság Elnöke (Rules Committee Chairman), vagy annak képviselője.

Értelmezés: az összes csapatnak és edzőnek kötelező a részvétel az eseményt megelőző gyűlésen.

 

16. Dopping

(1) Az összes, teljesítményt-fokozó szer használata, attól függetlenül, hogy tudatosan, vagy másképp lett elfogyasztva, tilos.

(2) A játékost kötelezhetik arra, hogy a verseny előtt, alatt vagy után, drogvizsgálatnak vesse magát alá.

(3) Azt a versenyzőt, aki pozitív teszteredménnyel rendelkezik, eltiltják a további versenyektől, amíg kivizsgálják a tiltott anyag jelenlétének okát.

(4) Azt a versenyző, aki megtagadja, hogy drogvizsgálatnak vessék alá, eltiltják a további, versenyben való részvételtől.

Megjegyzés: A Szövetség Szabályzata és Eljárásmódja a doppinggal kapcsolatban, ennek a könyvnek a 14-22 oldalán található és az itt leírt szabályok közé tartozik.

 

17. Dohányzás

A Világbajnokság játékterületén belül, vagy azokon a versenyeken melyek elődöntőként szolgának a Világbajnokságra, a dohányzás nem engedélyezett.

 

18. Trágárkodás és gyalázkodó nyelvezet

A Világbajnokságon résztvevő versenyzőknek, a játékterületen, tilos a trágár és sértő nyelvezet használata, az egész verseny ideje alatt. Ennek bármiféle megszegése szövetségi felfüggesztést von maga után a szabálysértő játékos ellen.

  

19. Bemelegítés

(1) Minden Világbajnokságon, minden csapat számára engedélyezni kell a bemelegítést, azon a jégfelületen, ahol játszani fognak, azonnal, a játék kezdete előtt, a Főpályabíró által adott utasításoknak megfelelően.

(2) Közvetlenül a köredzés (robin game – melyben minden csapat játszik minden egyes csapattal) megkezdése előtt, egy, az egyik felén világos, másik felén sötét korongot, vagy egy pénzérmét kell egy hivatalos személynek feldobni, a csapattagok jelenlétében (minden csapatból egy csapattag). A pénzfeldobást megnyerő csapat dönti el, hogy melyik csapat fogja dobni az első tizedidő utolsó kövét, majd ezután az előző tizedidőt megnyert csapat kezdi a következő tizedidőt. A fennmaradó körjátékokra, minden csapatnak kell rendelkeznie utolsó dobással az első tizedidőben, a fennmaradó körjátékokkal egyenlő számban. Ezt előre meg kell határozni és jelezni a hivatalos beosztásban. 

(3) Az a csapat, akié az utolsó dobás az első tizedidőben, gyakorol először.

(4) A jeget meg fogják tisztítani a bemelegítés után, viszont nem lesz újra elegyengetve.

(5) A csapatgyűlésen a Főpályabíró fogja megadni a részleteket a bemelegítés idejére és időtartamára vonatkozóan.

 

20. Halasztás

(1) Ha egy játékot valamilyen oknál fogva más időpontra halasztanak, vagy egy játékot felfüggesztenek, a játékot attól a ponttól kezdve fogják folytatni, ahol felfüggesztették.

Értelmezés: Ha a jég állapota a Főpályabíró és a Szövetségi hivatalnok szerint alkalmatlan a játékra, a játszmát, vagy a részleges játszmát felfüggesztik egy későbbi időpontra – az időpontot és a jeget, a már említett személyek fogják eldönteni.